7999

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร(ASF)จังหวัดชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน จังหวัดสระแก้ว โดยเฉพาะการดำเนินการเข้มงวดการตรวจสอบการส่งออกสุกรไปยังประเทศเพื่อนบ้าน การตรวจสอบสัมภาระที่นักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติที่นำเข้ามายังประเทศไทยผ่านจุดผ่านแดนจังหวัดสระแก้ว และมอบนโยบายการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรให้แก่เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตกรผู้เลี้ยงสุกรในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๒๒๐ ราย ณ โรงแรมสเตชั่นวัน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

 

 

 

2

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ออกหน่วยคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ให้บริการผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุขบ้าให้แก่สุนัขและแมว จำนวน ๒๕ ตัว และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์พร้อมจ่ายยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๖๒ ราย ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ ๑๐ บ้านเขามะกา ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 

 

418589


วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย ปศุสัตว์เขต ๒ ร่วมกับผู้อำนวยการกองสารวัตร และกักกัน ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี ตัวแทนผู้ประกอบการค้าสุกรไปยังประเทศกัมพูชา ตัวแทนสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ในพื้นที่เขต ๒ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ที่อยู่ตามแนวชายแดน กลุ่มด่านที่ ๓ และหัวหน้ากลุ่มด่านที่ ๓ ร่วมประชุมหารือเพื่อกำหนดมาตรการในการควบคุมและลดความเสี่ยงในการนำเชื้อโรค ASF เข้ามาในประเทศ
๑.การกำหนดจุดส่งออกสุกรไปยังกัมพูชา โดยให้ไปเจรจากับทางกัมพูชา และเพื่อจะได้สร้างจุดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อรถขนส่งก่อนกลับประเทศ
๒.รถขนถ่ายสุกรปกติจะเข้าเปลี่ยนถ่ายสุกร ที่ลานห่างจากชายแดนไทยประมาณ ๒-๓ กิโลเมตร โดยให้ไปเจรจากับทางกัมพูชาเพื่อขอบริหารจัดการพื้นที่ ในการจัดการขนถ่ายสุกร ซึ่งอาทิตย์หน้าจะมีการประชุมร่วมกับทางกัมพูชา และการล้างรถ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ การเปลี่ยนชุดของพนักงานขับรถ ที่จะต้องทำก่อนเข้าประเทศ
๓.ขอให้จังหวัดสำรวจผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยและเลี้ยงหลังบ้านตามแนวชายแดนเพื่อเป็นข้อมูลในการควบคุมเฝ้าระวังการระบาดของโรค

 

 

 

ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

 

 

9493

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ นายชัยยุทธ เหลืองบุษราคัม ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ ๒ พร้อมตรวจการทำงานของอาสาปศุสัตว์อำเภอเขาฉกรรจ์ร่วมกับทีมงานจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ผสมเทียมชลบุรี ปฏิบัติการผสมเทียมโคเนื้อหลังฟื้นฟูสุขภาพโคที่แข็งแรงและสมบูรณ์ ณ หมู่ ๒๑ ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

 

41480

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังน้ำเย็น และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังสมบูรณ์ ให้บริการผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ณ หอประชุมเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

 

เนื้อหาอื่นๆ...