174059

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว สำนักเทคโนโลยีชีวภาพปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ร่วมประชุมติดตามความ ก้าวหน้าการดำเนินโครงการโคบาลบูรพา จังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 

S 69034027

“ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.”

วันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และรับพระราชทานของที่ระลึก ในการเสด็จเข้าเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับทีมสัตวแพทย์จากโรงพยาบาลทิพย์พิมาน สัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทีมสัตวแพทย์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยแพทย์พระราชทาน มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เพื่อให้คำปรึกษาและให้การรักษาเบื้องต้นแก่ปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรที่มาเข้ารับการบริการ

 

74934

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการโคบาลบูรพา โดยมี นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน ณ.ห้องประชุมลีลาวดี ๑ ชั้น ๖ ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ 

 

174250

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว หน่วย DHHU พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอวังสมบูรณ์ จัดกิจกรรม Dairy Field Day ติดตามส่งเสริมสนับสนุนและแก้ไขปัญหาการเลี้ยงโคนมในพื้นที่ภาคตะวันออก ณ พื้นที่อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

 

S 19644424

“จังหวัดสระแก้วเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ต้องขัง”

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระแก้ว ส่วนราชการร่วมเลี้ยงอาหารแก่ผู้ต้องขัง และมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้แก่ผู้ต้องขัง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วมอบเตียงผู้ป่วยเพิ่มเติมให้แก่เรือนจำจังหวัดสระแก้ว และทางเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้วได้มอบหน้ากากผ้าให้แก่ผู้ต้องขัง โดยนายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เข้าร่วมในพิธี

และมอบน่องไก่ทอดสำหรับการเลี้ยงอาหารแก่ผู้ต้องขัง โดยกิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ต้องขังซึ่งอยู่ในระหว่างการต้องโทษและปรับพฤติกรรมก่อนกลับคืนสู่สังคมและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ เรือนจำจังหวัดสระแก้ว

 

เนื้อหาอื่นๆ...