ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว รับมอบรางวัลจากสำนักงานปศุสัตว์เขต 2

 

S 5210185

 

วันที่ 7 กันยายน 2564 นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว เป็นผู้แทนในการรับมอบรางวัลจากสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 ให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้วและรางวัลแก่เครือข่ายและอาสาปศุสัตว์ต่างๆ ดังนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดดีเด่นด้าน ธคก. สำนักงานปศุสัตว์ดีเด่นด้านเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีระดับเขตเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีระดับประเทศ อาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับเขต และ ธคก. ดีเด่นระดับเขต