เรียน ผู้ประกอบการ

        ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เป็นต้นไปหากจะยื่นขอรับใบอนุญาตให้ทำการค้าสัตว์หรือซากสัตว์ (ร.๑๐) หรือขอต่ออายุใบอนุญาตให้ผ่านการรับรองจากปศุสัตว์อำเภอในท้องที่หรือปศุสัตว์อำเภอในท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ทุกครั้ง

ดาวน์โหลด หนังสือรับรองการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น 

Document-page-001