สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว จัดประชุมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ และการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์

 

155191

 

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้วได้จัดประชุมการพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์และการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ โดยมีนายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว และคณะกรรมการพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุมการพิจารณาแผนงานฯและการต่ออายุใบอนุญาตฯ ณ ห้องประชุมประชารัฐ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัทธยาศัยจังหวัดสระแก้ว ซึ่งมีโรงฆ่าสัตว์ที่มีความประสงค์ขอรับรองใหม่จำนวน 1 แห่ง และขอต่ออายุ จำนวน 10 แห่ง ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 1 แห่ง และมีมติเห็นชอบให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์  ทั้ง 10 แห่ง