สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่ให้การต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรดีเด่น

 

 

101327

 

 

 

 

 

 วันที่ 22 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมกับ  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโคกสูง ให้การต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2565 ณ กลุ่มเกษตรกร โคขุน 3 หมู่บ้านโคกสามัคคี ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

 

 

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่คัดเลือกเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่Young Dairy Farmer ดีเด่น ประจำปี 2564

 

 

200379

 

 

วันที่ 22 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมกับ  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังน้ำเย็น ร่วมเตรียมความพร้อมการให้แก่เกษตรกรเพื่อคัดเลือกเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2564 Young Dairy Farmer ณ สุพรรณฟาร์ม อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

 

 

 

 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ดำเนินการเก็บตัวอย่างลูกกระบือในโครงการโรงเรียนกาสรกสิวิทย์อันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตของลูกกระบือ

 

 

147761

 

 

 

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์เข้าดำเนินการรักษาภาวะท้องอืดในกระบือทรงเลี้ยง ดำเนินการเก็บตัวอย่างลูกกระบือและเก็บตัวอย่างเลือดกระบือทรงเลี้ยงในโครงการโรงเรียนกาสรกสิวิทย์อันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตของลูกกระบือ รวมทั้งดำเนินการรักษาและบำรุงดูแลสุขภาพแม่กระบือหลังคลอด ณ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 

 

 

 

 

 

 

 

 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ดำเนินพิธีมอบกรรมสิทธิ์โคเนื้อในโครงการโคบาลบูรพา

 

112787

 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายประสิทธิ์  ต้อยติ่ง  ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มฝ่ายและปศุสัตว์อำเภอ ดำเนินพิธีมอบกรรมสิทธิ์โคเนื้อเพศเมียในโครงการโคบาลบูรพา โดยมี นายสุรเดช  สมิเปรม  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีมอบกรรมสิทธิ์โคเนื้อเพศเมียโครงการโคบาลบูรพา จังหวัดสระแก้ว ณ หอประชุมอำเภอวัฒนานคร  ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว โดยมีตัวแทนจาก กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาโคเนื้อ-กระบือ) และ ตัวแทนจากสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 ร่วมเป็นสักขีพยาน ทั้งนี้ นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภอวัฒนานคร ให้เกียรติร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ตอบแทนคนดีที่มีความตั้งใจ มุ่งมั่นเลี้ยงดูโคเนื้อที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการฯ ให้ได้มีกรรมสิทธิ์ในโคเนื้อที่เลี้ยงดูมาเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลา 4-5 ปี ที่ผ่านมา (ปี 60-64) จนสามารถให้ผลผลิตและกระจายลูกเพศเมีย (อายุ12 เดือน) ไปยังเกษตรกรรุ่นที่ 2 ได้แล้วอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการมอบกรรมสิทธิ์ในวันนี้ มีเกษตรกรได้รับมอบกรรมสิทธิ์ จำนวน 54 ราย โคเนื้อ จำนวน 270 ตัว

     นอกจากนี้แล้วได้มอบเสบียงอาหารสัตว์ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะน้ำท่วม

 

 

 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ดำเนินโครงการปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมประชากรสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2565

 

 

S 30072864

 

 

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ร่วมกับกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองหาด สำนักงาน ปศุสัตว์อำเภอวังสมบูรณ์ และหน่วย HHU ลงพื้นที่ดำเนินโครงการปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมประชากรสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2565  ณ วัดแม่ย่าซอม ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว โดยมีการผ่าตัดทำหมันแมวเพศผู้จำนวน 19 ตัว แมวเพศเมียจำนวน 26 ตัว รวมทำหมันแมวจำนวน 45 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในแมวจำนวน 49 ตัว