×

คำเตือน

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/pvlosrk/domains/pvlo-srk.dld.go.th/public_html/images/stories/Activity/ ×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/Activity/

       

  “สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่” 

 

 

208577

 

 

 

 

  วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงาน   ปศุสัตว์อำเภอตาพระยา เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์   สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุราชกุมาร โดยมีบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขแมว และคำแนะนำแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์พร้อมแจกเวชภัณฑ์ ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) หมู่ 3 บ้านหนองปรือ ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

 

{gallery}stories/Activity/2564/12-2564/2112.3{/gallery}

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้วลงพื้นที่ดำเนินงานด้านสุขภาพสัตว์ตามแผนการดูแลสุขภาพสัตว์ประจำปี” 

 

 

78015

 

 

 

 

 

 

  วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) สำนักงานปศุสัตว์เขต 2 เข้าดำเนินการงานด้านสุขภาพสัตว์ตามแผนการดูแลสุขภาพสัตว์ประจำปี แก่กระบือทรงเลี้ยงในโครงการโรงเรียนกาสรกสิวิทย์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   จำนวน 39 ตัว ได้แก่ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย การฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซพทิซีเมีย การถ่ายพยาธิภายในและเก็บตัวอย่างเลือดทดสอบโรคแท้งติดต่อประจำปี ณ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 

 

{gallery}stories/Activity/2564/12-2564/2112.2{/gallery}

 

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่ให้การต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรดีเด่น

 

 

101327

 

 

 

 

 

 วันที่ 22 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมกับ  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโคกสูง ให้การต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2565 ณ กลุ่มเกษตรกร โคขุน 3 หมู่บ้านโคกสามัคคี ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

 

   “สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่ ดำเนินโครงการโคบาลบูรพา และสร้างการรับรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือ” 

 

 

116508

 

 

 

 

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภออรัญประเทศ นำสัญญายืมโคเนื้อโครงการโคบาลบูรพา จังหวัดสระแก้ว (ฉบับแก้ไข) ไปให้เกษตรกรใน  ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ลงนามในสัญญา เกษตรกรจำนวนทั้งสิ้น 128 ราย ทั้งนี้ยังแนะนำวิธีการเลี้ยงโคและวิธีการป้องกันโรคระบาดลัมปี สกิน ให้แก่เกษตรกรนำปรับใช้ในการเลี้ยงโคเนื้อ

 

 

 

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่คัดเลือกเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่Young Dairy Farmer ดีเด่น ประจำปี 2564

 

 

200379

 

 

วันที่ 22 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมกับ  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังน้ำเย็น ร่วมเตรียมความพร้อมการให้แก่เกษตรกรเพื่อคัดเลือกเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2564 Young Dairy Farmer ณ สุพรรณฟาร์ม อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

 

เนื้อหาอื่นๆ...