ท่านสามารถตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ได้ ดังนี้

🔸Website : http://chkregislives.dld.go.th/regislives/
หรือ
🔸LINE Official กรมปศุสัตว์

1. แอด Line Official กรมปศุสัตว์ : @dldthailand หรือ https://lin.ee/4uZSAjz
2. เข้าไปที่เมนู “ตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกร” ด้านล่าง
3. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

🔹หาก #เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกร จะแสดงข้อความ ”มีชื่ออยู่ในทะเบียน”
🔹หาก #ไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกร จะแสดงข้อความ “ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์”

🔸หากต้องการขึ้นทะเบียนรายใหม่
โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนไปยืนยันตัวบุคคล ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ที่เลี้ยงสัตว์

📞หากพบปัญหาในการใช้งานระบบสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ โทร.02-653-4444 ต่อ 2341 ในวันและเวลาทำการ

 regislives info 01