สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว นำโดยนายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้วร่วมกับสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว จัดพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยได้มีบริการ ผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัข-แมว และให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอย่างถูกวิธี ณ อาคารเอนกประสงค์เพื่อการกีฬาและสันทนาการ สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว ซึ่งมีประชาชนนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า สรุปผลที่ได้ดังนี้
*ทำหมันสุนัขเพศผู้ ๒๘ ตัว สุนัขเพศเมีย ๖๙ รวมสุนัข ๙๗ ตัว
*ทำหมันแมวเพศผู้ ๑๒ ตัว แมวเพศเมีย ๒๖ ตัว รวมแมว ๓๘ ตัว
รวมทำหมันสุนัข-แมว ๑๓๕ ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัข-แมว ๑๔๙ ตัว

 

ขอบคุณคลิปจาก :: สวท.สระแก้ว