ประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจ สมัครประกวด"ปราชญ์เกษตรกรของแผ่นดิน ประจำปี 2559"จำนวน 4 สาขา

 CCI31082558_0006 (1)CCI31082558_0007CCI31082558_0008