สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ดำเนินโครงการปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมประชากรสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2565

 

 

S 30072864

 

 

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ร่วมกับกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองหาด สำนักงาน ปศุสัตว์อำเภอวังสมบูรณ์ และหน่วย HHU ลงพื้นที่ดำเนินโครงการปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมประชากรสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2565  ณ วัดแม่ย่าซอม ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว โดยมีการผ่าตัดทำหมันแมวเพศผู้จำนวน 19 ตัว แมวเพศเมียจำนวน 26 ตัว รวมทำหมันแมวจำนวน 45 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในแมวจำนวน 49 ตัว