S 8432264381342

ตลาดรองรับสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล

ร้าน ซีพี เฟรชมาร์ท สาขาสระแก้ว-สุวรรณศร

ที่อยู่ 209 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

 

 

                                              รายการสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล

     ที่                                        รายการสินค้า
1 ไก่กรอบ (ไก่ชุปแป้งสำเร็จรูปพร้อมปรุง) ตราซีพี 500กรัม
2 ไก่กรอบ (ไก่ชุปแป้งสำเร็จรูปพร้อมปรุง) ตราซีพี 1,000กรัม
3 นักเก็ตไก่คลาสสสิคพร้อมปรุง ตราซีพี 1,000กรัม
4 ปีกกลางไก่ออลีน ตราคิทเช่นจอย 500 กรัม
5 ไก่จ๊อห้าดาว ตราห้าดาว 1,000 กรัม
6 ปีกกลางไก่บาร์บีคิว ตราซีพี 500 กรัม
7 ไส้กรอกไก่ฮอทดอก กลิ่นเนย ตราบีเคพี 1,000 กรัม
8 ไส้กรอกไก่ฮอทดอก กลิ่นนม ตราบีเคพี 1,000 กรัม
9 ไส้กรอกนมกลิ่นวนิลา ตราบีเคพี 1,000 กรัม
10 ไส้กรอกไก่สโมคกี้ไบท์ ตราบีเคพี 1,000 กรัม
11 ไส้กรอกไก่ กลิ่นเนย หนังกรอบ ตราบีเคพี 500 กรัม
12 ไส้กรอกไก่ สโมคกี้ไบท์ จัมโบ้ ตราบีเคพี 1,000 กรัม
13 ไส้กรอกไก่สโมคชิกเนเวียนนา ตราบีเคพี 400 กรัม
14 เต้าหู้ไข่ไก่ ตราซีพีดีไลท์
15 เต้าหู้ไข่ไก่ ตราเกษตร
16 ไก่กึ๊น (ไก่บดปรุงรส สไตล์แฮกึ๊น) ตราซูเปอร์เซฟ 1 กิโลกรัม
17 ปีกกลางไก่หมัก สูตรทอดเกลือพร้อมปรุง ตราซีพี 300 กรัม
18 ไก่ชุบแป้งพร้อมปรุง รสดั้งเดิม ตราซีพี 400 กรัม
19 ไก่สดอนามัย ปีกบน(แช่แข็ง) 1,000 กรัม
20 ไก่สดอนามัย ปีกกลาง(แช่แข็ง) 1,000 กรัม
21 ไก่สดอนามัย ปีกปลาย(แช่แข็ง) 1,000 กรัม
22 ไก่สดอนามัย น่อง(แช่แข็ง) 1,000 กรัม
23 ไก่สดอนามัย สะโพก(แช่แข็ง) 1,000 กรัม
24 ไก่สดอนามัย เนื้ออกล้วนบด(แช่แข็ง) 1,000 กรัม
25 ไก่สดอนามัย ขาซีไก่(แช่แข็ง) 1,000 กรัม
26 ไก่สดอนามัย เนื้อน่องสะโพกล้วนบด(แช่แข็ง) 1,000 กรัม
27 ไก่สดอนามัย ตับ(แช่แข็ง) 1,000 กรัม