S 8432301558145

ตลาดรองรับสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล

ร้าน เบทาโกร ช็อป สาขา สระแก้ว

ที่อยู่ 459 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

 

 

         รายการสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล

   ที่                    รายการสินค้า
1 ไส้กรอกไก่ จัมโบ้ รมควัน ตราเบทาโกร
2 ไส้กรอกไก่สโมคหนังบางกรอบ ตราเบทาโกร
3 เนื้อไก่อนามัย ตราเบทาโกร
4 เนื้อไก่อนามัย ตับติดหัวใจ ตราเบทาโกร
5 เต้าหู้ไข่ไก่อนามัย ตราเบทาโกร
6 เนื้อเป็ดอนามัย ปีกปลายเป็ดแช่แข็ง ตราเบทาโกร
7 เนื้อเป็ดอนามัย เนื้อเป็ดบดแช่แข็ง ตราเบทาโกร
8 เนื้อเป็ดอนามัย ปากเป็ดติดลิ้นแช่แข็ง ตราเบทาโกร
9 เนื้อเป็ดอนามัย เครื่องในรวมเป็ดแช่แข็ง ตราเบทาโกร