สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ดำเนินการเก็บตัวอย่างลูกกระบือในโครงการโรงเรียนกาสรกสิวิทย์อันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตของลูกกระบือ

 

 

147761

 

 

 

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์เข้าดำเนินการรักษาภาวะท้องอืดในกระบือทรงเลี้ยง ดำเนินการเก็บตัวอย่างลูกกระบือและเก็บตัวอย่างเลือดกระบือทรงเลี้ยงในโครงการโรงเรียนกาสรกสิวิทย์อันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตของลูกกระบือ รวมทั้งดำเนินการรักษาและบำรุงดูแลสุขภาพแม่กระบือหลังคลอด ณ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว