ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว รับสมัครคัดเลือกบุคคลพนักงานจ้างเหมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

1.รับสมัครพนักงานจ้างเหมาตรวจป้องกันโรคสัตว์ในอำเภอ 
2.รับสมัครพนักงานจ้างเหมาตรวจป้องกันโรคสัตว์ในตำบล
3.รับสมัครพนักงานจ้างเหมาพนักงานบันทึกข้อมูล
4.รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์
5.รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
6.รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด
7.รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผสมเทียม