สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้วร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สนับสนุนเวชภัณฑ์เพื่อควบคุมโรคลัมปี สกิน

132467

 

132454

 

 

 วันที่ 8 กันยายน 2564 นายประสิทธิ์ต้อยติ่ง ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับนางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วลงพื้นที่อำเภอวัฒนานคร       อำเภออรัญประเทศและอำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว เพื่อร่วมเยี่ยมเยียนเกษตรกรและมอบเวชภัณฑ์สำหรับควบคุมโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) ในโคและกระบือ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงทั้งหมด 250 ลิตร ยาปฏิชีวนะทั้งหมด 440 ขวด และยาลดไข้ลดอักเสบทั้งหมด 445 ขวด