กลุ่มพัฒนาคุณภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว เตรียมความพร้อมรับความเสี่ยงในการเก็บรักษาวัคซีนในช่วงวันหยุดยาว ช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยการจัดเวรยามตรวจเช็คตู้เก็บรักษาวัคซีนและบรรจุน้ำแข็ง ในตู้แช่เพื่อรักษาอุณหภูมิ กรณีเกิดไฟฟ้าดับในห้วงเวลาดังกล่าว


@กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
25/12/2556

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญชม 

“การประกวดไก่ชนและการแข่งขันสานสุ่มไก่” 

งานวันรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗ 

ในวันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป 

ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ด้วยจังหวัดสระแก้ว  ได้กำหนดจัดงานวันรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เพื่อทำพิธีบวงสรวง วางพวงมาลา และจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่าน

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว  จึงได้ร่วมกับชมรมอนุรักษ์และพัฒนาไก่ชนจังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมการประกวดไก่ชนและการแข่งขันสานสุ่มไก่ ในวันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เพื่อชิงถ้วยรางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล ดังต่อไปนี้

๑. การประกวดไก่ชน ๕ ประเภท ชิงเงินรางวัล :

(ชนะเลิศ เงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท / รองฯอันดับ๑  เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท / รองอันดับ๒ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท)

๑.๑ เหลืองหางขาวเพศผู้

๑.๒ ประดู่หางดำเพศผู้

๑.๓ สายพันธุ์ทั่วไป (คละสี) เพศผู้

๑.๔ สายพันธุ์ทั่วไป (คละสี) เพศเมีย

๑.๕ ไก่พื้นเมืองพันธุ์ยักษ์เพศผู้

๒. การแข่งขันสานสุ่มไก่ (ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมอุปกรณ์มาเองทีมละ ๒ คน) ชิงเงินรางวัล :

(ชนะเลิศ เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท / รองฯอันดับ๑ เงินรางวัล ๒,๐๐๐บาท / รองฯอันดับ๒ เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท

๓. การแข่งขันกินไข่ต้ม (แข่งทุกวันก่อนเที่ยง) 

เริ่มรับสมัครผู้เข้าประกวดไก่ชนและสานสุ่มไก่ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. นอกจากนี้ในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการด้านไก่ชน การเสวนาและอบรมมือน้ำ และการออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูก เช่น ไข่ไก่สดและผลิตภัณฑ์จาก CP  จำหน่ายเวชภัณฑ์ อาหารเสริม และอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ชนอีกด้วย

จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมประกวด แข่งขัน และเข้าชมงานดังกล่าว เพื่อเป็นการอนุรักษ์และพัฒนาปรับปรุงสายพันธ์ไก่ชน รวมถึงส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้านให้คงอยู่สืบต่อไป

 

-------------------------สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่---------------------------

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

โทร ๐๓๗-๒๕๘๐๓๙ ต่อ ๔

คุณหมอธนเดช อมรชัยสิน โทร ๐๘๙-๘๓๒๐๘๓๔ 

 


เรื่อง ขอให้เข้มงวดมาตรการควบคุมป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค กระบือ แพะ แกะ และสุกร

         ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันพบการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยในหลายพื้นที่ของประเทศไทยและในประเทศกัมพูชา ซึ่งรัศมีการเกิดโรคห่างจากจังหวัดสระแก้วประมาณ ๔๕ กิโลเมตร เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้โรคดังกล่าวแพร่เข้ามายังกลุ่มสัตว์เลี้ยงจำพวกโค กระบือ แพะ แกะ และสุกรของเกษตรกรทั้งจากภายในประเทศและจากประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากโรคปากและเท้าเปื่อยเป็นโรคระบาดที่สำคัญในสัตว์จำพวกโค กระบือ แพะ แกะ และสุกรเมื่อสัตว์ได้รับเชื้อโรคแล้วจะมีอาการปากเปื่อยเท้าเปื่อย มีไข้สูงไม่กินอาหารเดินกระเพลก ประกอบกับสภาพอากาศหนาวเย็นอาจส่งผลให้มีการติดเชื้อแทรกซ้อนทำให้สัตว์เลี้ยงอาจเสียชีวิตได้

ในการนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ขอให้เข้มงวดมาตรการการควบคุม ป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยดังนี้

๑. ดูแลสุขาภิบาลภายในฟาร์มให้สะอาด

๒. จัดหาอาหารและน้ำดื่มให้สัตว์เลี้ยงได้รับอย่างเพียงพอ

๓. เข้มงวดการเข้า-ออก ฟาร์มของบุคคลหรือยานพาหนะ

๔. เน้นย้ำการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกครั้งก่อนเข้า-ออก ฟาร์มของบุคคลหรือยานพาหนะ

๕. งดการเคลื่อนย้ายสัตว์ หรือมูลสัตว์จนกว่าโรคจะสงบ หรือหากจำเป็นให้รถขนสัตว์หรือมูลสัตว์จอดอยู่หน้าฟาร์ม

๖. งดการนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาเลี้ยงใหม่ในฟาร์มจนกว่าโรคจะสงบ หรือถ้าจำเป็นให้ดำเนินการแยกเลี้ยงกักโรคอย่างน้อย ๒๑ วัน ก่อนนำเข้าร่วมฝูง

๗. ให้ความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่ในการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยตั้งแต่นี้ จนถึง   ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗

๘. หากพบสัตว์ป่วยสงสัยเป็นโรคปากและเท้าเปื่อยให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ท้องที่โดยด่วน หรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๗ – ๒๕๘๐๓๙ หรือด่านกักสัตว์สระแก้วที่เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๗ – ๒๓๑๒๐๘

 


@กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
04/12/2556