ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่ดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่

 

 

 

 

2145

 

 

 

 

 

 

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตาพระยาร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว และหน่วยงานปกคลองส่วนท้องถิ่นอำเภอตาพระยา ดำเนินงานมอบปัจจัยการผลิต โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ พันธุ์ไก่ไข่ เป็ดเนื้อ พร้อมอาหาร ให้แก่เกษตรกรภายในพื้นที่อำเภอตาพระยา เกษตรกรจำนวน 31 ราย ณ ด่านกักกันสัตว์อำเภอตาพระยา