สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์ควายไทย

125309

 

 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายประสิทธิ์  ต้อยติ่ง ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย     นายชิดชัย อาสาวดีรส หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังสมบูรณ์  จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์ควายไทย ณ ธงชัยจันทบุรีฟาร์ม ตั้งอยู่  295/1 หมู่ 4 ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว  ซึ่งเลี้ยงกระบือ รวม 104 ตัว โดยใช้พ่อพันธุ์คุมฝูง ชื่อเจ้าขั้นเทพ ซึ่งเป็นสายเลือดของเจ้า ดาวซีพี นำเข้ามาในราคา 1,200,000 บาท วัตถุประสงค์เพื่อการผลิตลูกและอนุรักษ์ ขยายกระบือพันธุ์ดีให้กับเกษตรกรรายย่อย ซึ่งในงานมีการนำควายพ่อพันธุ์ชื่อดังแห่งภาคตะวันออก ชื่อเจ้าฉลามชล  แห่งหอมชื่นฟาร์ม ของนายบุญเติม หอมชื่นมาโชว์ในงาน และมีวิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว มาให้ความรู้แก่เกษตรกร ในเรื่องพืชอาหารสัตว์ และการดูแลสุขภาพสัตว์เบื้องต้น จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังสมบูรณ์ ซึ่งภายในงาน นายกิตติศักดิ์ สำราญจิต เจ้าของฟาร์มธงชัยจันทบุรีฟาร์มได้มอบน้ำเชื้อของพ่อควายตัวดัง เจ้าขั้นเทพ จำนวน 100 หลอด โดยไม่คิดมูลค่า ให้เจ้าหน้าที่ผสมเทียมอำเภอวังสมบูรณ์ นำไปผสมให้กับแม่พันธุ์ควายของเกษตรกรต่อไป