สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมจัดนิทรรศการ วันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 120”

 

S 12288049

 

 

 วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และ ปศุสัตว์อำเภอวัฒนานคร เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมจัดนิทรรศการ วันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 120 ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2565 ร่วมปล่อยพันธุ์ปลา ปลูกต้นไม้ ณ ที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงบำรุงรักษาที่ 2 (อ่างเก็บน้ำพระปรง) ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว