“สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่เก็บตัวอย่าง และแจกน้ำยาฆ่าเชื้อโรคตามโครงการเฝ้าระวังไข้หวัดนก ในฝูงสัตว์ปีกตามแนวชายแดน AI-CDC”

 

S 7168108

 

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ พร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภออรัญประเทศ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่าง  Oropharyngeal Swab  ตามเฝ้าระวังไข้หวัดนกในฝูงสัตว์ปีกตามแนวชายแดน AI-CDC  และแจกน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสัตว์ปีกให้กับเกษตรกร