สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ออกพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวตามโครงการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว

393001 0

 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์วัฒนานคร สำนักงานปศุสัตว์อำเภออรัญประเทศ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสระแก้ว เข้าร่วมโครงการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมีนายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ  ณ โรงเรียนร่มเกล้า(ประถม) หมู่ที่ 8 ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว จำนวน 39 ตัว สุนัขเพศเมียจำนวน 5 ตัว สุนัขเพศผู้จำนวน 9 ตัว แมวเพศเมียจำนวน 13 ตัว แมวเพศผู้จำนวน 12 ตัว บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 45 ตัว และบริการแจกจ่ายเวชภัณฑ์  แร่ธาตุ ยาปฏิชีวนะ ยาถ่ายพยาธิโค กระบือ แก่เกษตรกรจำนวน 63 ราย

******************************

#ครอบครัวปศุสัตว์สระแก้ว ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

#รายงานข่าว กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว