สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ประชุมชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 และกฎหมายลำดับรองฯ

 

2 0

 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว  ประชุมชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 และกฎหมายรองฯ ให้กับ ผู้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ชั้น 2 ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เพื่อเป็นการรับทราบแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายให้เป็นไป ในทิศทางเดียวกัน

**************************************

ข่าวโดย : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

“ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”