สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่ดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่

 

S 5488700

 

 วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวัฒนานคร สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโคกสูง สำนักงานปศุสัตว์อำเภออรัญประเทศ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาฉกรรจ์ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว และหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานในพิธีมอบปัจจัยการผลิต โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ ส่งมอบพันธุ์ไก่ไข่ พันธุ์ปลา และพันธุ์เป็ดเนื้อ  พร้อมอาหารสัตว์ ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ อำเภอวัฒนานคร อำเภอโคกสูง อำเภออรัญประเทศ และอำเภอเขาฉกรรจ์ ทั้งนี้ นางจิรนันท์ วาสุเทพรังสรรค์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ร่วมส่งมอบปัจจัยการผลิต โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอวัฒนานคร ณ หอประชุมอำเภอวัฒนานคร