“สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่”    

244565 

 

 

 

 

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายประสิทธิ์  ต้อยติ่ง ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และปศุสัตว์อำเภอเมืองสระแก้ว ร่วมโครงการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือนมิถุนายน 2565 ครั้งที่ 8/2565 โดยมีนายปริญญา โพธิสัตว์    ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และพบปะเกษตรกรผู้เข้าร่วมงาน/เยี่ยมชมการให้บริการจังหวัดเคลื่อนที่ต่างๆ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ได้นำยาถ่ายพยาธิ แร่ธาตุ น้ำยาฆ่าเชื้อ และเอกสารเผยแพร่สำหรับประชาชน มอบให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วม จำนวน  64 ราย เกษตรกรมีจำนวนโค 350 ตัว  กระบือ 42  ตัว แพะ 382 ตัว และเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพสัตว์นำแก่เกษตรกร  ณ โรงเรียนบ้านป่าระกำ หมู่ 1 ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว