สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้วตรวจสอบห้องเย็นตามแนวชายแดนเพื่อป้องกันสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย

438439 0

 

วันที่  22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจสอบห้องเย็นตามแนวชายแดนเพื่อป้องกันสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย (ชุดเฉพาะกิจพญานาคราช) ร่วมกับ กก.สืบสวน 3 บก.สส.ภ.2(ชป.สระแก้ว )ด่านกักกันสัตว์สระแก้ว  สถานีตำรวจภูธรอรัญประเทศ สถานีตำรวจภูธรคลองลึก ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสินค้าประมงเขต4 และด่านตรวจพืชอรัญประเทศ ตรวจสอบห้องเย็นตามแนวชายแดนป้องกันการลักลอบซุกซ่อนกักตุนสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชาในพื้นที่อำเภออรัญประเทศ

โดยผู้ประกอบกิจการห้องเย็นต้องมีใบทะเบียนพาณิชย์ และได้รับอนุญาตจากกรมปศุสัตว์ให้ดำเนินการเป็นที่พักซากสัตว์ในกรณีมีการรับฝากหรือจัดเก็บสินค้าประเภทซากสัตว์  เข้าดำเนินการตรวจห้องเย็น และสถานที่เก็บเนื้อสัตว์และซากสัตว์จำนวน 9 แห่ง ไม่พบการกระทำความผิด 8 แห่ง พบการกระทำความผิด 1 แห่ง ได้ดำเนินการอายัดสินค้าประเภทชิ้นส่วนไก่และเครื่องในไก่แช่แข็ง จำนวน 5,028 กิโลกรัม จนกว่าเจ้าของจะสามารถนำเอกสานหลักฐานมาแสดงได้ ภายใน15 วัน ถ้าไม่สามารถนำเอกสารหลักฐานมาแสดงได้จะดำเนินการยึดของกลางและนำส่งพนักงานสอบสวนต่อไป

*******************************

ข่าวโดย : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์